Avis Legal

Avís Legal i Política de privacitat

Aquest avís i informació legal regula l'ús de la web www.lespo.es (d'ara endavant Web) que IGNASI ESPADA POUS (d’ara endavant L’Espo decoració) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

L’Espo decoració té el seu domicili fiscal al Carrer Travesseres, 48 Granollers (Barcelona); i NIF número 52159973-K.

Mitjançant la Web, L’Espo decoració ofereix als Usuaris l'accés i la utilització de varis serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa com poden ser productes, situació, ...

Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis

L'usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis en conformitat amb la llei i el present avís legal així com la moral i les bones costums generalment acceptades i d'ordre públic.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en la web, entenen per aquests: els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, software, links i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i el codi font (d'ara endavant Continguts), de conformitat amb la llei, i en particular, es compromet a abstenir-se de:

a. reproduir , copiar, distribuir, transformar o modificar els Continguts, sense autorització del titular dels drets corresponents.

b. suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de L’Espo decoració o dels seus titulars.

Disponibilitat i continuïtat.

L’Espo decoració no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quant sigui raonablement possible, L’Espo decoració avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis

L’Espo decoració, EXCLOU AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC QUALSEVOL RESPONABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER LA CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUITAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB O DELS SERVEIS.